Privacy Policy

Privacy Policy

 

De gemengde zangvereniging Con Brio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Con Brio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,wij u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin vragen hierover heeft,  of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

info@zingmetconbrio.nl

 

Laatste Nieuws

Potgrond actie
De lente komt er weer aan en dan krijgt iedereen weer zin om in de tuin te gaan werken. Maar het is...

Lees Verder >