Pr Commissie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN P.R. COMMISSIE

 

De commissie bestaat momenteel uit  Ans Vermeulen en Jan Huys
De P.R.- commissie zal Con Brio zo veel en zo goed mogelijk onder de aandacht brengen, met als doel: publiek te trekken bij uitvoeringen, goodwill voor de vereniging te kweken en te behouden, en nieuwe leden te werven.
De commissieleden verdelen de taken onderling. Eén van hen zal als aanspreekpunt fungeren.

Voor publiciteit in de thuisdorpen zal gebruik gemaakt worden van de website van Con Brio en de papieren en digitale versie van de  De Mini Koerier. Ook als Con Brio niet specifiek een actie of concert te melden heeft, zal gezocht worden naar de mogelijkheid een artikel te plaatsen (bv. een terugblik, vooruitblik of bedankje).
Concerten, acties of evenementen vereisen een bredere aanpak. Er zal dan per gelegenheid worden gekeken of er artikelen ter plaatsing kunnen worden aangeboden aan huis aan huis bladen, of dat er publiciteit gezocht kan worden bij lokale radio- en tv-stations, en of het zin heeft posters en/of flyers op te hangen op zoveel mogelijk plekken in de gemeente Horst aan de Maas. Er zullen ook mededelingen verschijnen op de website.

 

Voor ledenwerving wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de (Web)Koerier. Daarnaast is een persoonlijke benadering van belang. De commissie blijft daarom attent op nieuwkomers in Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Verder is elk creatief idee welkom!

De P.R.- commissie verlicht de taken van het bestuur, dat de uiteindelijke verantwoording draagt.
In zijn algemeenheid kan de commissie vrijelijk opereren binnen de hier gestelde richtlijnen. Zij kan ook – gevraagd of ongevraagd – advies geven aan het bestuur.

Daar waar extra inspanningen of uitgaven nodig lijken of daar waar de commissie meent dat het bestuur de taak moet overnemen, zal met de contactpersoon van het bestuur contact opgenomen worden.

Laatste Nieuws

Potgrond actie
De lente komt er weer aan en dan krijgt iedereen weer zin om in de tuin te gaan werken. Maar het is...

Lees Verder >