Gegevens over de vereniging

De gemengde zangvereniging Con Brio is lid van de Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumvereniging Nederland ( KBZON ) onder lidnummer 12010.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 40164698.

Laatste Nieuws

Uitnodiging 23 maart
Beste mensen, Vorig jaar bestond onze Gemengde Zangvereniging Con Brio 40 jaar. Dat hebben we het...

Lees Verder >