Wat zingen wij (2)

 

WAT ZINGEN WIJ EIGENLIJK? (2) 

Door Lidy Smit en Ans Vermeulen   

Soms vindt onze dirigent het leuk eens in ons oude repertoire te duiken en een stuk dat we lang niet gezongen hebben op te poetsen. Voor het koor is dat een feest van herkenning.  

We zingen vol zelfvertrouwen – we kennen het immers! En dan blijkt dat er best nog veel aan te schaven valt. Het zijn vooral nuances die vervlakt zijn. Ritmeverschillen, te vroeg of te laat inzetten van stempartijen, melodieus zingen waar het staccato (hortend) moet. Werk aan der winkel dus. 

Zo hebben we onlangs Wochenend und Sonnenschein weer uit de kast gehaald. Een vrolijk zomerlied.

“Het is weekend, de zon schijnt, we zijn samen in het bos waar de vogels vrolijk zingen, wat heb je nog meer nodig om gelukkig te zijn?” Een beetje ondeugend is het ook als we zingen “God heeft gezegd dat we zes dagen moeten werken en op de zevende dag rusten. Maar wíj hebben die zevende dag ook nog wel wat te doen.” 

Het is een gedateerde tekst, want welk hedendaags liefdespaar windt zich nog op over een vrijage in het bos. Ze wonen allang samen. En lang niet iedereen werkt nog zes dagen in de week. Het stuk is dan ook geschreven in 1930 op de alom bekende muziek van “Happy days are here again” uit 1929. 

Op 22 august 1930 is het door de Comedian Harmonists, op grammofoonplaat uitgegeven. In die tijd was dat nog een 78-toeren plaat. De Comedian Harmonists, 5 zangers en een pianist, is eigenlijk de eerste boysband. Zij zongen populaire Amerikaanse liederen, traditionele volksliedjes, en adaptaties van klassieke werken die in de barbershopstijl werden bewerkt en gezongen. Zij deden dit op een door de jazz geïnspireerde wijze, met gebruik van falsetstem en vaak overdreven ironisch, hetgeen een komisch effect gaf aan de muziek. In 1933 werd hun muziek als ‘entartete’ en Joodse kunst gezien en derhalve verboden. De groep viel uiteen en drie Joodse leden vluchtten uit Duitsland. De resterende leden werden aangevuld met drie niet joodse collegae en traden gedurende de oorlog nog op onder de naam Meistersingers. Wilt u horen hoe dit destijds klonk, de link is: http://www.youtube.com/watch?v=-ey9wYTOgew, of gewoon op youtube naar de titel zoeken. 

Zo kun je als koor een stukje muziekgeschiedenis opnieuw tot leven brengen. 

Wilt u eens vrijblijvend mee repeteren. Kom dan op donderdagavond om 20.00 uur naar Het Brouwershuis in Broekhuizen. We repeteren tot 22.00 in De Koepelzaal.