Uitnodiging 23 maart

Beste mensen,


Vorig jaar bestond onze Gemengde Zangvereniging Con Brio 40 jaar.
Dat hebben we het afgelopen jaar al met een aantal optredens, met name in Wijlre en Amsterdam, gevierd.

Tot slot van ons jubileumjaar willen we op 23 maart 2019, in Broekhuizen een mooi concert geven in de zaal van het Brouwershuis..
De liederen die we willen zingen zijn zo gekozen dat ze de hele periode van ons 40- jarig bestaan omvatten.
Samen met onze dirigent gaan we er echt iets prachtigs van maken.
Natuurlijk nodigen we ook wat muzikale gasten uit. Wie en welke groep blijft nog even een verrassing. Dat hoort u later.

Voor nu is het al goed als u de datum 23 maart 2019 alvast in uw agenda noteert.
We stellen het erg op prijs als u er bent.
Wat ons betreft, tot ziens op 23 maart. Het aanvangstijdstip wordt nog bekend gemaakt.

Namens het bestuur,
Jacques Janssen
voorzitter