Nieuws uit Horst aan de Maas

Weten jullie, dat er sinds enkele jaren een korenoverleg is binnen de Gemeente Horst a/d Maas.

Weten jullie, dat dit korenoverleg is gestart op initiatief van Esther Koenen, cultuurconsulent bij de Gemeente Horst a/d Maas.

Weten jullie, dat in principe alle koren binnen de Gemeente Horst a/d Maas zijn uitgenodigd voor dit korenoverleg.

Weten jullie, dat het doel van het korenoverleg is om te inventariseren of er gemeenschappelijke knelpunten zijn bij de verschillende koren en wat de koren eventueel voor elkaar kunnen betekenen bij de aanpak van deze knelpunten.

Weten jullie, dat het laatste korenoverleg heeft plaats gevonden op 2 september j.l. in de Raadszaal van het gemeentehuis, waar wethouder Han Geurts ons verwelkomde en een inleidend woordje sprak.

Weten jullie, dat er bij het laatste korenoverleg 16 koren vertegenwoordigd waren en dat er zich 7 koren hadden afgemeld.

Weten jullie, dat het belangrijkste agendapunt van het laatste korenoverleg was, hoe de verschillende koren met Covid-19 om zijn gegaan.

Kort verslagje van het korenoverleg van 2 september:

 • Alle koren hebben de afgelopen periode op een of andere wijze contact gehouden met hun leden via telefoontjes, attenties, berichten via website en krantjes.
 • Een aantal koren heeft digitaal gerepeteerd en dat is bij het ene koor beter bevallen dan bij het andere.
 • Veel koorleden horen tot de kwetsbare groep en er zijn zelfs koren, die leden hebben verloren aan Corona.

Start repetities.

 • Een aantal koren is weer begonnen met repeteren. Binnen of in de buitenlucht (zolang dit nog kan), in kleine groepen per stem of bij een groter koor werd er gesplitst in 2 kleinere koren.
 • Er is bewust gekozen om weer te starten met repeteren. Koren houden zich aan het protocol, dat ontwikkeld is in een overleg tussen het RIVM en koorwerk Nederland. Enkele koren hebben een eigen versie gemaakt van dit protocol, maar op hoofdlijnen is het officiële protocol gevolgd.
 • Duidelijk is, dat het komen repeteren de eigen keuze en verantwoordelijkheid is van de leden. Daarom werd benadrukt, dat het belangrijk is om de leden te betrekken bij de keuze om de repetities te hervatten.

Genoemde knelpunten om de repetities te hervatten zijn:

 • Ventilatiesysteem in de repetitieruimte.
 • Financiële situatie van het koor.
 • Kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden bij een uitbraak van het Coronavirus ? De nog aanwezige wethouder heeft op deze vraag geantwoord, dat- als het bestuur alles heeft gedaan om de leden voldoende te informeren en zich houdt aan het protocol – dat het bestuur dan geen nalatigheid kan worden verweten en derhalve niet aansprakelijk is. Koorleden hebben een eigen verantwoordelijkheid.

Enkele andere onderwerpen, die aan de orde zijn geweest:

 • Le Rossignol wil een kerstconcert houden op 19 december in de kerk in Lottum en zoekt een koor om daaraan zijn medewerking te geven.
 • Het Horster Mannenkoor zou graag met andere mannenkoren overleggen over hoe verder na Corona.
 • Het Horster Mannenkoor heeft op 8 mei 2021 Het Gasthoes gereserveerd voor het vieren van hun uitgestelde jubileum.
 • De seniorenkoren van Tienray, Meerlo en Swolgen werken vaker samen door leden uit te wisselen voor bepaalde diensten.
 • De dit jaar i.v.m. Corona afgelaste SingIn in De Schatberg in Sevenum  staat voor 2021 wel in de planning. Eerst komen daarvoor die koren in aanmerking , die in 2020 zouden hebben meegedaan. Er is al sprake van overintekening.
 • De uitvoering van The Passion in Boxmeer o.l.v. Roel Verheggen is dit jaar ook vanwege Corona niet doorgegaan. Is verschoven naar 2021.
 • Het korenfestival in de gemeente Horst a/d Maas, waarvoor alle koren binnen de gemeente zich kunnen opgeven, was oorspronkelijk gepland voor het begin van 2021, maar i.v.m. Corona is het festival in ieder geval verschoven naar een later tijdstip.
 • In de maand oktober gaat de gemeente met alle dorpen in gesprek over een nieuw subsidiekader. Ook de koren worden voor deze gesprekken uitgenodigd.