De stem van een koorlid Lidy Smit

Leden van gemengde zangvereniging Con Brio laten hun stem eens op andere wijze horen. Zij vertellen over hun verbondenheid met het koor en het plezier van het samen zingen.

Deze keer:
DE STEM VAN
 Lidy Smit, Alt
30 jaar lid van Con Brio

Toen het koor Con Brio werd opgericht wilde mijn moeder erg graag lid worden en zij drong bij mij aan  dat ik mee zou gaan. Daar voelde ik helemaal niets voor! Ik vond dat ik niet kon zingen en het leek me ook helemaal niet leuk. Maar je mag bij Con Brio drie maanden gratis  op proef zingen, dus ik ben met mijn moeder meegegaan met het vaste voornemen er na drie maanden weer uit te stappen. Maar ik ben gebleven. Het was zelfs zo, dat ik mijn avondje bridgen er aan gegeven heb toen ik door tijdgebrek moest kiezen: bridgen of zingen. Dat had ik van tevoren nooit gedacht!
Ik ben zelfs een van de fanatiekste leden geworden. Alleen maar passief zingen is niets voor mij ik ben graag betrokken bij het verenigingsgebeuren. Ik vind het leuk om een taak te hebben  in een van de werkgroepen . Er zijn leden die voor de koffie zorgen, mensen die het repetitielokaal klaarmaken, alles rond uitvoeringen regelen enzovoorts. Zelf ben ik al heel lang lid van de muziekcommissie. Samen met de dirigent en de andere leden van de commissie overleggen welke stukken geschikt zijn voor het koor, moeite doen om iets aparts te vinden waarvan je denkt dat het koor het ook mooi vind, dat bevalt me wel. En de laatste jaren kun je enorm profiteren van moderne technieken.
Vroeger zaten we met de muziekcommissie bij de dirigent thuis en speelde hij de door hem uitgezochte stukken voor op de piano. Dan konden wij zeggen wat wij ervan vonden.
Tegenwoordig is er ontzettend veel muziek en informatie te vinden op internet. Daardoor kunnen wij ook zelf iets aandragen. Onze nieuwe dirigent, Marcel Kuepers staat daar volledig voor open. We zitten ook vaak op dezelfde golflengte, laatst nog hadden wij allebei hetzelfde stuk uitgezocht. Die stukken  moeten dan ook nog besteld worden en verspreid worden; ze worden ook op onze site geplaatst zodat de koorleden ook thuis kunnen oefenen. Ik steek er veel tijd in, ook al omdat ik het zo interessant vind achtergrond informatie te zoeken over de muziek, de componist of de tijd waarin iets geschreven werd. Dat kun je dan ook weer uitdragen.
Ik ben inmiddels zo’n zangfanaat geworden dat ik  ook nog  bij een ander koor zing. Maar Con Brio heeft mijn voorkeur, dat is echt míjn koor!