De stem van Maria Tissen

Leden van gemengde zangvereniging Con Brio laten hun stem eens op andere wijze horen.
Zij vertellen over hun verbondenheid met het koor en het plezier van het samen zingen.

Deze keer:
De stem van
MARIA TISSEN, sopraan

Ik zat al op mijn 16e bij een koor in Velden waar ik geboren ben. Daar heb ik acht jaar bij gezongen. En met plezier, ik kan wel zeggen dat ik daar de smaak te pakken heb gekregen.
Toen ik ging trouwen en in Broekhuizen kwam wonen vond ik het heel jammer dat daar geen koor was. En toen later Con Brio werd opgericht kon ik er niet bij! Ik had een klein kind, mijn man ging op donderdagavond naar voetbaltraining, dus ik kon niet weg. Inmiddels is het zo dat  mijn man nog altijd op donderdagavond traint, maar dan ga ík naar de koorrepetitie. Dat  komt goed uit, want anders zou ik maar alleen zitten.
Toch had ik nog even wat drempelvrees om voor het eerst weer naar een repetitieavond te gaan. Maar mijn zus zingt bij Con Brio, en er zijn nog meer mensen die ik goed ken. Die hebben me over de streep getrokken. Gelukkig maar, want ik zing nu alweer achttien jaar
bij het koor en ik geniet er echt van. We hebben veel mooie repetities en uitvoeringen gehad. Ons koor zingt een gevarieerd repertoire en daar hou ik wel van.
Ook de onderlinge band is heel goed. De eerste concertreis die ik meemaakte,  naar Baden-Baden  heeft grote indruk op mij gemaakt. We logeerden in een klein, knus hotel. Behalve ons koor waren er nauwelijks gasten, we hadden het rijk alleen. Dat was elke avond feest! We konden er darten, kaarten, er was een leuke bar en we vormden net éen groot gezin.
We troffen er ook hartelijke mensen. Zo heeft de organist van de kerk, waar wij de mis zongen ons geweldig geholpen toen onze pianiste onverwacht uitviel. Hij heeft spontaan de muzikale begeleiding overgenomen. En niet alleen die zondag, bij elk concert dat wij in de omgeving van Baden Baden gaven heeft hij ons begeleid.
Die gezelligheid is er nog steeds in ons koor. Maar we repeteren ook serieus. Zelf sla ik bijna nooit een repetitie over. Dat kun je ook niet te vaak doen, want dan raak je toch achter. En ik zing nog altijd graag!