De stem van Marcel Kuepers

Een jaar lang hebben leden van Con Brio regelmatig op deze plek verteld over hun verbondenheid met het koor en het plezier van het samen zingen. Wij gaan deze serie nu afsluiten met een laatste artikel waarin onze dirigent MARCEL KUEPERS vertelt over zijn ervaringen met Con Brio.

DE STEM VAN
Marcel Kuepers, dirigent

Dit is nu mijn 2e jaar bij Con Brio en vergeleken met de meeste leden is dat natuurlijk nog maar heel kort. Maar vanaf het eerste moment voelde ik me er al thuis.Ik ervaar dit koor als een zeer actieve groep. Ik geloof dat bijna ieder lid wel in een of andere commissie zit. Dit is ook te merken in het aantal e-mails.
Als je voor het koor zit is het leuk om alles zo'n beetje vanuit de verte te observeren. Zo zie ik de groep links van mij ( ik noem geen namen ) als een gezellig groepje die af en toe zoiets hebben van: o, ja we moeten nu weer zingen. Het groepje daarnaast zijn een aantal moeilijk te beteugelen solozangers met veel enthousiasme. Ze willen af en toe net iets sneller, harder of met een mop er tussendoor. Dan komt de groep van de harde werkers die voor het fundament zorgen. Vooral lastig als die noten dan weer zo hoog liggen. En als laatste de partij die ik steeds de verkeerde naam geef. Zij zitten reeds geconcentreerd in de aanslag met pen,potlood,gom en het muziekstuk. Ik zing een keer voor, zij zingen een keer na en het is direct goed.
Eigenlijk vreemd dat zo veel verschillende partijen dan toch zo´n mooie klank geeft.Ik hoop dat we nog een hele tijd samenwerken en nog mooie concerten kunnen voorbereiden en uitvoeren.

De Dirigent