Advents concert geannuleerd

Beste leden van Con Brio,
 

Vorige week hebben wij op het laatste moment de repetitie afgeblazen, omdat er de volgende dag een persconferentie zou zijn, waarin een verscherping van de maatregelen aangekondigd zou worden. Om het aantal besmettingen omlaag te brengen, zijn er ook een aantal maatregelen gekomen. Het zingen in een koor is echter nog steeds mogelijk. Wel dienen de koorleden in het bezit te zijn van de QR-code, die gecontroleerd moet worden. De anderhalve meter afstand wordt als veilige afstand geadviseerd, maar is niet verplicht. Verder zijn de hygiënische maatregelen ook nog onverkort van kracht. Bij coronagerelateerde klachten wordt men geacht thuis te blijven en zich te laten testen.

Het Bestuur van Con Brio voelt het als haar verantwoordelijkheid om de veiligheid van haar leden, zoveel als mogelijk is, te beschermen. In de bestuursvergadering van hedenavond (middels een belverbinding) hebben wij besloten om de komende 3 repetities niet te laten doorgaan. De besmettingscijfers lopen nog steeds op en omdat de kans op besmetting groter is, waar meerdere mensen bij elkaar zijn, willen we de lijn van de regering volgen en niet noodzakelijke contacten zoveel mogelijk beperken. Een aantal leden heeft ook te kennen gegeven, dat ze zich niet prettig voelen als ze nu aan de repetities meedoen. Samen zingen mag geen problemen opleveren, maar zou ontspannend moeten zijn. Wij willen de persconferentie van begin december afwachten en aan de hand daarvan opnieuw ons standpunt bepalen wat te doen met de laatste repetities in dit jaar.

Door het afblazen van de komende 3 repetities, is het niet mogelijk om het repertoire voor ons kerst-/winterconcert voldoende onder de knie te krijgen. Dit impliceert, dat we ook besloten hebben om dit concert te annuleren. Trouwens zou het sowieso een moeilijke zaak zijn om het koor op 1,5 meter afstand in de kerk van Broekhuizenvorst een plaats te geven. Ook het publiek moet de 1,5 meter afstand in acht nemen en iedereen zou gecontroleerd moeten worden op de QR-code.

Het bestuur heeft er moeite mee gehad om tot dit besluit te komen, maar unaniem alles overwegende hebben wij gemeend, dat bovenstaande een juiste beslissing is. We hopen, dat door bovenstaande uitleg er ook begrip voor is.

Wij laten begin december in ieder geval opnieuw van ons horen. Blijf intussen voorzichtig, want we zijn nog niet van het virus af.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur,