Schoonmaakactie 2020

Horst aan de Maas doet op zaterdag 28 maart 2020 weer mee aan de Landelijke Opschoondag.
Door heel Nederland worden dan acties gehouden voor het opruimen van zwerfafval.
Een van die acties is het project Schone Maas, waarbij we aangespoeld zwerfvuil op de oevers van de Maas opruimen. Ook Con Brio zal hieraan meewerken en hopen hierdoor een steentje bij te dragen aan een schoner milieu.