Laatste repetitie voor de vakantie

Op 9 juli 2020  hebben we de laatste repetitie vóór de zomerstop.